ท่าอากาศยานภูเก็ต (สนามบินภูเก็ต)

The Official website of Thailand International Airport
TODAY
3:43 AM 25
App : AOT - Airport of Thailand สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในประเทศไทย : Destinations in Thailand

Phuket

H : 35 C L : 24 C
Wed Thu Fri Sat Sun Mon

34 c

25 c

34 c

26 c

33 c

26 c

34 c

26 c

34 c

26 c

34 c

26 c

Festive Don't Miss

More

Online Booking

Powered by

BOOK YOUR TRAVEL
With Instant Confirmation

Room details
Room
Room Adult Child (2-11 Years) Age
Room 1

Powered by

Destination:

Powered by

Car Rentals
Flight Booking Now
Travel Package Booking Now
SONGKRAN FESTIVAL
TOP HOTEL IN PHUKET
Booking Zone

The Most Popular Check-in ... Live@Airport